NL

EN

Oude Koornmarkt 51 - 2000 Antwerpen | tel +32/225 22 90 | i[email protected]

openingsuren do: 10.30u-17.00u - VR-ZAT: 10.30u-18.00u OF OP AFSPRAAK

privacybeleid

 

Via de nieuwsbriefmodule, met als doel abonnees te informeren over de activiteiten die worden georganiseerd door Gerhild Kirchner - Sieraden, worden de persoonlijke gegevens verzameld door Gerhild Kirchner - Sieraden, Oude Koornmarkt 51, 2000 Antwerpen en bijgehouden in het adressenbestand van Gerhild Kirchner - Sieraden. Bij het aanvragen en verwerken van uw persoonlijke gegevens respecteert de beheerder van het adressenbestand uw persoonlijke privacy en behandelt deze gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Gerhild Kirchner - Sieraden geeft uw gegevens niet door aan derden. Elke persoon die zich inschrijft voor de nieuwsbrief heeft het recht om zijn / haar persoonlijke gegevens te raadplegen en te verbeteren of die gegevens uit het adressenbestand te laten verwijderen.

 

Elk verzoek tot toegang, verbetering of verwijdering van informatie moet worden gericht aan Gerhild Kirchner - Sieraden, 2000 Antwerpen. Dit verzoek dient schriftelijk en gedateerd te gebeuren en vergezeld te gaan van een kopie (van beide zijden) van uw identiteitskaart. Het verzoek kan digitaal worden verzonden naar [email protected] Als u het niet eens bent met de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, kan u contact opnemen met GBA, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 

Indien u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kan u dit eenvoudig doen via de link 'afmelden' die in elke nieuwsbrief wordt weergegeven.